2021.10.01 Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki
Raport bieżący ESPI nr 12/2021
2021.09.24 Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 24 września 2021 r. Raport bieżący ESPI nr 11/2021
Raport bieżący ESPI nr 11/2021
2021.09.24 Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 24 września 2021 r. Raport bieżący ESPI nr 10/2021
Raport bieżący ESPI nr 10/2021
2021.08.28 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 24 września 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 9/2021
2021.06.30 Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 8/2021
2021.06.30 Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 8/2021
2021.06.30 Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 7/2021
2021.06.03 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 6/2021
2021.05.24 Temat: Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską.
Raport bieżący ESPI nr 5/2021 Pismo do KNF o rozwiązaniu umowy z JZP
2021-04-21 Temat: Nabycie nieruchomości
Raport bieżący ESPI nr 4/2021
2021-04-13 Temat: Nabycie nieruchomości.
Raport bieżący ESPI nr 3/2021
2021.02.12 Temat: Wszczęcie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Raport bieżący ESPI nr 2/2021 Załącznik
2021.01.29 Temat: Daty publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Raport bieżący ESPI nr 1/2021
2020.12.21 Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
Raport bieżący ESPI nr 62/2020
2020.12.14 Temat: Ogłoszenie upadłości jednostki zależnej.
Raport bieżący ESPI nr 61/2020
2020.11.23 Temat: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Raport bieżący ESPI nr 60/2020
2020.11.09 Temat: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Raport bieżący ESPI nr 59/2020
2020.10.26 Temat: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Raport bieżący ESPI nr 58/2020
2020.10.22 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej.
Raport bieżący ESPI nr 57/2020 Załącznik
2020.10.22 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.
Raport bieżący ESPI nr 56/2020
2020.10.22 Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.
Raport bieżący ESPI nr 55/2020 Załącznik
2020.10.22 Temat: Zwołanie NWZA
PBS Zwołanie Polityka wynagrodzeń PBS pełnomocnictwo PBS formularz głosowania Zgłoszenie projektów uchwał Treść uchwał
2020.10.21 Temat: Oświadczenie Zarządu Emitenta
Raport bieżący ESPI nr 54/2020/10
2020.10.21 Temat: Zgłoszenie projektów uchwał na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych
Raport bieżący ESPI nr 53/2020/10 Załącznik: Projekty uchwał
2020.10.19 Temat: Wyznaczenie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
Raport bieżący ESPI nr 52/2020/10
2020.10.15 Temat: Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej
Raport bieżący ESPI nr 51/2020
2020.10.12 Temat: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Raport bieżący ESPI nr 49/2020/
2020.10.22 Temat: Zwołanie NWZA
WZA-ogłoszenie
2020.10.22 Temat: Odwołanie NWZA
WZA-odwołanie
2020.09.30 Temat: Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta
Raport bieżący ESPI nr 49/2020/09
2020.09.28 Temat: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Raport bieżący ESPI nr 48/2020/09
2020.09.25 Odwołanie NWZA z dnia 07.10.2020r.
Raport bieżący ESPI nr 46/2020/09
2020.09.25 Temat: Zwołanie NWZA w dniu 22.10.2020r.
Raport bieżący ESPI nr 47/2020/09 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pełnomocnictwo Formularz głosowania Polityka wynagrodzeń
2020.09.23 Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020r.
Raport bieżący ESPI nr 45/2020/09
2020.09.22 Temat: Postanowienie o zabezpieczeniu majątku DUET sp. z o.o.
Raport bieżący ESPI nr 44/2020/09
2020.09.21 Temat: Informacja uzyskana na podstawie art.69 ustawy o ofercie
Raport bieżący ESPI nr 43/2020/09
2020.09.02 Temat: Zmiany w składzie Zarządu
Raport bieżący ESPI nr 42/2020/09 Życiorys Rafał Witasik
2020.08.27 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 38/2020/08
2020.08.27 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 39/2020/08
2020.08.27 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PBS Finanse S.A.
Raport bieżący ESPI nr 40/2020/08 WZA - ogłoszenie, informacje, projekty uchwał
2020.08.27 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 41/2020/08
2020.08.21 Temat: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Duet sp. z o.o.
Raport bieżący ESPI nr 34/2020/08
2020.08.21 Temat: Rezygnacja Członka Zarządu
Raport bieżący ESPI nr 35/2020/08
2020.08.21 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 36/2020/08
2020.08.21 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 37/2020/08
2020.08.03 Temat: Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący ESPI nr 33/2020/08
2020.07.10 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 31/2020/07
Raport bieżący ESPI nr 32/2020/07
2020.07.09 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Raport bieżący ESPI nr 31/2020/07
2020.07.03 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2020r.
Raport bieżący ESPI nr 30/2020 Raport bieżący ESPI nr 29/2020 Uchwały ZWZA z dnia 30.06.2020r.
2020.07.01 Temat: Zmiany w składzie Zarządu
Raport bieżący ESPI nr 28/2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej Życiorys: CV_PM Raport bieżący ESPI nr 27/2020 Życiorys: CV_KL
2020.06.30 Temat: Zwołanie ZWZA
Projekty Procedury Projekty Uchwał Uchwały ZWZA
2020.06.29 Temat: Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej
Raport bieżący ESPI nr 26/2020
2020.06.26 Temat: Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej
Raport bieżący ESPI nr 25/2020
2020.06.24 Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu
Raport bieżący ESPI nr 22/2020
2020.06.22 Temat: Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej
Raport bieżący ESPI nr 21/2020
2020.06.16 Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku
Raport bieżący ESPI nr 20/2020 Projekty uchawał, uzupełnienie porządku obrad
2020.06.03 Temat: Informacja w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu
Raport bieżący ESPI nr 19/2020
2020.06.02 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Raporty bieżący ESPI nr 18/2020 Ogłoszenie, procedura i projekty uchwał
2020.06.01 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 17/2020
2020.05.20 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 15/2020/05 z dnia 20 maja 2020r.
Raport bieżący ESPI nr 16/2020
2020.05.20 Temat: Informacja w sprawie ustalenia funkcji członków Rady Nadzorczej
Raport bieżący ESPI nr 15/2020
2020.05.18 Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020r.
Raport bieżący ESPI nr 14/2020
2020.05.15 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PBS FINANSE S.A.
Raport bieżący ESPI nr 13/2020
2020.05.15 Temat: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBS FINANSE S.A.
Raport bieżący ESPI nr 12/2020
2020.05.12 Temat : Powołanie członków Rady Nadzorczej PBS FINANSE S.A.
Raport bieżący ESPI nr 11/2020 CV_DL CV_FP CV_KJ CV_MW
2020.05.12 Temat : Treść uchwał podjętych na NWZA z dnia 12 maja 2020 r.
Raport bieżący ESPI nr 10/2020 Treść uchwał NWZA
2020.04.16 Temat : Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 12 maja 2020 r.
Raport bieżący Nr. 9 / 2020 r Ogłoszenie; procedura NWZA i projekty uchwał
2020.03.26 Temat : Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 31 marca 2020 r
Raport bieżący Nr.8 /2020 r.
2020.03.05 Temat : Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 31 marca 2020 r.
Raport bieżący Nr. 7 / 2020 r Ogłoszenie i procedura NWZA Projekty uchwał
2020.03.02 Temat :Treść Uchwał pdjętych na NWZA w dniu 2 marca 2020
Raport bieżący Nr. 6 / 2020 r
2020.02.07 Temat : Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku aktualizacja
Raport bieżący Nr. 5 / 2020 r
2020.02.06 Temat : Korekta raportu Nr. 2/2020/01 z dnia 2020.01.24
Raport bieżący Nr. 4 / 2020 r
2020.02.05 Temat :Zwołanie NWZA na dzien 2020.03.02
Raport bieżący Nr. 3 / 2020 r Projekty uchwał Ogloszenie o zwołaniu NWZA
2020.01.24 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta 2020 r.
Raport bieżący Nr. 2 / 2020 r.
2020.01.17 Temat : Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji banku PBS w Sanoku
Raport bieżący Nr. 1 / 2020 r.
2019.11.29 Temat : Rozmowy w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej - aktualizacja
Raport bieżący Nr. 13/2019 r.
2019.10.17 Temat : Informacja o umowie o pełnienie funkcji animatora emitenta.
Raport bieżący Nr. 12/2019 r.
2019.10.11 Temat: Umowa z animatorem rynku
Raport bieżący Nr. 11/2019 r.
2019.07.31 Temat: Rozmowy w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej - aktualizacja
Raport bieżący Nr. 10/2019 r.
2019.07.02 Temat: Program naprawczy
Raport bieżący Nr. 9/2019 r. Załącznik do raportu (treść programu naprawczego)
2019.06.24 Temat: Uchwały WZA 2019.06.24
Raport bieżący Nr. 8/2019 r. Załącznik do raportu (treść uchwał)
2019.06.24 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ
Raport bieżący Nr. 7/2019 r.
2019.06.12 Temat : Zmiana zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego
Raport bieżący Nr. 5/2019 r.
2019.05.24 Temat : Umowa agencyjna - kontynuacja
Raport bieżący Nr. 4/2019 r.
2019.05.15 Temat : Zwołanie WZA - na dzien 24 czerwca 2019 r.
Raport bieżący Nr. 3/2019 r. Projekty uchwał Wzór pełnomocnictwa
2019.03.29 Temat :Likwidacja placówek agencyjnych we Wrocławiu i Krakowie
Raport bieżący Nr. 2/2019 r.
2019.01.30 Temat : Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Raport bieżący Nr. 1/2019 r.
2018.12.13 Temat: Planowana likwidacja placówki agencyjnej ..
Raport bieżący Nr. 35/2018 r
2018.11.30 Temat: Powołanie Przewodniczącego RN oraz członków Komitetu Audytu.
Raport bieżący Nr. 34/2018 r
2018.11.30 Temat: Uchwały WZA
Raport bieżący Nr. 33/2018 r
2018.11.30 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
Raport bieżący Nr. 32/2018 r
2018.11.28 Temat: Zmiany w składzie Zarządu
Raport bieżący Nr. 31/2018 r
2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej - korekta raportu
Raport bieżący Nr. 29/2018 r.
2018.11.23 Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu
Raport bieżący Nr. 28/2018 r.
2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.(aktualizacja)
Raport bieżący Nr. 27/2018 r.
2018.11.15 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.
Raport bieżący Nr. 26/2018 r
2018.10.31 Temat:Zwołanie WZA 30 listopada 2018 r.
Raport bieżący Nr. 25/2018 r Wzór pełnomocnictwa Projekty uchwał
2018.10.30 Temat: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego - 2018 r.
Raport bieżący Nr. 24/2018 r Sródroczne sprawozdanie finansowe - 2018 r
2018.10.24 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej.
Raport bieżący Nr. 23/2018 r
2018.10.04 Temat: Rejestracja zmian w statucie.
Raport bieżący Nr. 22/2018 r Załącznik - Statut tekst jednolity
2018.09.24 Temat:Zmiany terminu publikacji raportów połrocznych
Raport bieżący Nr. 21/2018 r
2018.08.31 Temat:Zmiany w składzie Zarządu PBS Finanse S.A
Raport bieżący Nr. 20/2018 r
2018.08.10 Temat: Rozwiązanie umowy agencyjnej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym
Raport bieżący Nr. 19/2018 r
2018.07.11 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący Nr. 18/2018 r
2018.07.11 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
Raport bieżący Nr. 17/2018 r.
2018.07.11 Temat: Uchwały WZA.
Raport bieżący Nr. 16/2018 r.
2018.06.14 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący Nr. 15/2018 r
2018.06.14 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
Raport bieżący Nr. 14/2018 r.
2018.06.14 Temat: Uchwały WZA , odstapienie od punktu porządku dziennego , zarządzenie przerwy w zgromadzeniu.
Raport bieżący Nr. 13/2018 r
2018.05.28 Temat: Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący Nr. 11/2018 r
2018.05.17 Temat:Zwołanie WZA 14 czerwca 2018 r.
Raport bieżący Nr. 10/2018 r Wzór pełnomocnictwa Projekty uchwał
2018.04.23 Temat: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r
. Raport bieżący Nr. 9/2018 r
2018.01.30 Temat:Korekta raportu Nr.7/2018
Raport bieżący Nr. 8/2018 r
2018.01.30 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r
Raport bieżący Nr. 7/2018 r
2018.01.16 Temat: Zmiany w składzie Zarządu
Raport bieżący Nr. 6/2018 r
2018.01.16 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulamini GPW
Raport bieżący Nr. 5/2018 r
2018.01.15 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZ.
Raport bieżący Nr. 4/2018 r.
2018.01.15 Temat: Uchwały WZ oraz informacja o członkach RN.
Raport bieżący Nr. 3/2018 r.
2018.01.15 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Raport bieżący Nr. 2/2018 r.
2017.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
Raport bieżący Nr. 2/2017 r
2017.01.27 Temat : Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
Raport bieżący Nr. 1/2017 r.
2020.03.01 Temat Raport próbny - nowa witryna
Raport Nr 999 / 2016
2016.01.29 Temat : Korekta raportu Nr. 1
Raport bieżący Nr. 2/2016 r
2016.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
Raport bieżący Nr. 21/2017 r. Raport bieżący Nr. 1/2016 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

2015.11.04 Temat :Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący Nr. 13/2015 r.

2015.08.07 Temat : Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Nr. 12/2015 r.

2015.05.20 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160

Raport bieżący Nr. 11/2015 r.

2015.04.29 Temat : Raport w trybie § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych.

Raport bieżący Nr. 10/2015 r.

2015.04.29 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 9/2015 r.

2015.04.29 Temat : Uchwały WZA

Raport bieżący Nr. 8/2015 r.

2015.04.08 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160

Raport bieżący Nr. 6/2015 r.

2015.04.01 Temat : Wykaz informacji przekazanych na GPW w 2014 r.

Raport bieżący Nr. 5/2015 r.

Szczegółowy wykaz informacji

2015.03.30 Temat :Nabycie akcji PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr. 4/2015 r.

2015.03.27 Temat : Nabycie znacznych pakietow akcji .

Raport bieżący Nr. 3/2015 r.

2015.03.26 Temat : Zwyczajne Walne zgromadzenie 29 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący Nr. 2/2015 r.

Załącznik do raportu


2015.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport bieżący Nr. 1/2015 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

2015.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport bieżący Nr.1 /2015 r

2014.09.08 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący Nr.25 /2014 r

2014.07.04 Temat : Korekta raportu Nr.23

Raport bieżący Nr.24 /2014 r

2014.07.04 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art.160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący Nr.23 /2014 r

2014.06.26 Temat : Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący Nr.22 /2014 r

2014.06.09 Temat : Korekta raportu Nr. 18 dot. Uchwał WZA z dnia 2014.05.26 .

Raport bieżący Nr.21 /2014 r

2014.05.26 Temat : Raport w trybie par.29 ust.3 Regulaminu GPW w Warszawie

Raport bieżący Nr. 20 /2014 r

2014.05.26 Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów .

Raport bieżący Nr. 19 /2014 r

2014.05.26 Temat :Uchwały walnego zgromadzenia z dnia 2014.05.26 .

Raport bieżący Nr. 18 /2014 r

Załącznik do raportu

2014.05.19 Temat : Zawiadomienie o nabyciu akcji .

Raport bieżący Nr. 15 /2014 r

2014.05.12 Temat : Powołanie osoby zarządzającej .

Raport bieżący Nr. 14 /2014 r

2014.04.25 Temat : Sprostowanie błędów w raporcie 12/2014 z dnia 2014.04.24 r.

Raport bieżący Nr. 13 /2014 r.

2014.04.24 Temat :Zwołanie WZA - 2014.05.26 r.

Raport bieżący Nr. 12 /2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące WZA

2014.04.08 Temat :Wykaz informacji przesłanych na giełdę w 2013 r..

Raport bieżący Nr.11 /2014 r.

Szczegółowy wykaz informacji

2014.03.27 Temat :Korekta raportu rocznego za 2013 r..

Raport bieżący Nr.10 /2014 r.

2014.02.19 Temat : Dzień wymiany akcji.

Raport bieżący Nr.8 /2014 r.

2014.02.11 Temat : Zawieszenie obrotu akcjami.

Raport bieżący Nr.7 /2014 r.

2014.02.06 Temat : Ustalenie dnia referencyjnego

Raport bieżący Nr.6 /2014 r.

2014.01.28 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Raport bieżący Nr.5 /2014 r.

2014.01.27 Temat : Wykaz akcjonariuszy - co namniej 5% głosów na NWZA

Raport bieżący Nr. 4 /2014 r.

2014.01.27 Temat : Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27.01.2014

Raport bieżący Nr. 3 /2014 r.

Teść uchwał NWZA

2014.01.16 Temat : Nabycie akcji PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr 1 /2014 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

30.12.2013 Temat : Zwołanie NWZA na 2014.01.27.

Raport bieżący Nr.20 / 2013 r.

Załącznik do raportu Nr. 20 /2013r.

16.12.2013 Temat : Scalenie akcji.

Raport bieżący Nr.19 / 2013 r.

13.12.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.18 / 2013 r.

22.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.17 / 2013 r.

15.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.16 / 2013 r.

10.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.15 / 2013 r.

04.10.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.14 / 2013 r.

13.09.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.13 / 2013 r.

09.09.2013 Temat : Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.12 / 2013 r.

10.07.2013 Temat :Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący Nr.11 / 2013 r.

09.07.2013 Temat : Wybór Biegłego Rewidenta.

Raport bieżący Nr.10 / 2013 r.

03.06.2013 Temat : Informacja o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr.9 / 2013 r.

03.06.2013 Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr.8 / 2013 r.

03.06.2013 Temat :Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 2013.06.03 .

Raport bieżący Nr.7 / 2013 r.

Treść uchwał WZA.

08.05.2013 Temat : Wykaz informacji przekazanych w 2012 r.

Raport bieżący Nr.5 / 2013 r.

Szegółowy wykaz informacji

08.05.2013 Temat : Korekta raportu bieżącego Nr.3

Raport bieżący Nr.4 / 2013 r.

Załącznik do raportu Nr.4 - Informacja szczegółowa - pełnomocnictwo - projekty uchwał

06.05.2013 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2013.06.03 r..

Raport bieżący Nr.3 / 2013 r.

Załącznik do raportu Nr.3 - informacja szczegółowa

01.03.2013 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości .

Raport bieżący Nr.2 / 2013 r.

29.01.2013 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. 2013 r.

Raport bieżący Nr.1 / 2013 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2012

07.12.2012 Temat :Obroty na wartość umowy znzczącej .

Raport Nr.13 / 2012 r.

05.11.2012 Temat :Nabycie pakietów akcji .

Raport Nr.12 / 2012 r.

31.10.2012 Temat :Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport Nr.11 / 2012 r.

26.07.2012 Temat :Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport Nr.10 / 2012 r.

16.07.2012 Temat :Wybór biegłego rewidenta.

Raport Nr.9 / 2012 r.

30.05.2012 Temat :Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 .

Raport Nr.8 / 2012 r.

25.05.2012 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport Nr.7 / 2012 r.

25.05.2012 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport Nr.6 / 2012 r.

Szczegółowa treść uchwał .

08.05.2012 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2011 r. .

Raport Bieżący Nr.4 / 2012 r.

Lista szczegółowa przekazanych informacji .

26.04.2012 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Raport Bieżący Nr.3 / 2012 r.

Załącznik do raportu .

30.01.2012 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji .

Raport bieżący Nr. 2/ 2012 r.

30.01.2012 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. 2012 r.

Raport bieżący Nr. 1 / 2012 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2011

12.12.2011 Temat: Obroty na wartość umowy znaczącej .

Raport bieżący Nr.35 / 2011 r.

5.12.2011 Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G.

Raport bieżący Nr.34 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki.

Raport bieżący Nr.33 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki .

Raport bieżący Nr.32 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr.31 / 2011 r.

7.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członka zarządu Spółki i osobę z nim związaną.

Raport bieżący Nr.30 / 2011 r.

3.11.2011 Temat: Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący Nr.29 / 2011 r.

3.11.2011 Temat:Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący Nr.28 / 2011 r.

28.10.2011 Temat:Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport bieżący Nr.27 / 2011 r.

21.10.2011 Temat: Przydział akcji serii G.

Raport bieżący Nr.26 / 2011 r.

20.09.2011 Temat: Uzupełnienie Raportu Nr.24/2011 - Notowanie praw poboru akcji serii G.

Raport bieżący Nr.25 / 2011 r.

20.09.2011 Temat: Notowanie praw poboru akcji serii G.

Raport bieżący Nr.24 / 2011 r.

15.09.2011 Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PBS Finanse S.A.

Raport bieżący Nr.23 / 2011 r.

28.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr.22 / 2011 r.

23.07.2011 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji.

Raport bieżący Nr. 21 / 2011 r.

23.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr. 20 / 2011 r.

21.07.2011 Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący Nr. 19 / 2011 r.

19.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr. 18 / 2011 r.

19.07.2011 Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący Nr. 17 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Złożenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji serii G.

Raport bieżący Nr. 16 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Strategia spółki .

Raport bieżący Nr. 15 / 2011 r.

01.07.2011 Temat: Wybór Biegłego Rewidenta.

Raport bieżący Nr.14 / 2011 r.

19.05.2011 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 13 / 2011 r.

19.05.2011 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na WZ.

Raport bieżący Nr. 12 / 2011 r.

21.04.2011 Temat:Sprostowanie błędu

Raport bieżący Nr.10 / 2011 r.

21.04.2011 Temat: Sprostowanie błędu

Raport bieżący Nr.9 / 2011 r.

11.04.2011 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2010 r.

Raport bieżący Nr.8 / 2011 r.

Lista szczegółowa informacji przekazanych w 2010 r.

06.04.2011 Temat: Korekta nunumeru raportu z dnia 06.04.2011 r.

Raport bieżący Nr.7 / 2011 r.

06.04.2011 Temat: Zwołanie WZA 19 maja 2011 r.

Raport bieżący Nr.6 / 2011 r.

Szczegóły - WZA 19 MAJA 2011 r.

18.03.2011 Temat: Nabycie znacznego pakietu akcji.

Raport bieżący Nr.5 / 2011 r.

16.03.2011 Temat: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący Nr.4 / 2011 r.

11.03.2011 Temat: Powołanie osoby Zarządzającej

Raport bieżący Nr.3 / 2011 r.

15.02.2011 Temat: Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania

Raport bieżący Nr.2 / 2011 r.

27.01.2011 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych za rok 2011

Raport bieżący Nr.1 / 2011 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Rok 2010

31.12.2010 Temat: Zmiana firmy Emitenta

Raport bieżący Nr.34 / 2010 r.

17.12.2010 Temat: Ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 33 / 2010 r.

04.11.2010 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr. 32 / 2010 r.

04.11.2010 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % akcji na WZA

Raport bieżący Nr. 31 / 2010 r.

29.10.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 29 / 2010 r.

Nabycie aktywów znacznej wartości


18.10.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 28 / 2010 r.

Nabycie aktywów znacznej wartości.


06.10.2010 Temat: Zwołanie WZA- 4 listopad 2010 r.

Zwołanie WZA- 4 listopad 2010 r.
Informacje szczegółowe - WZA 2010.11.04


30.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 26 / 2010 r.

Zawarcie znaczących umów przez Emitenta


16.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 25 / 2010 r.

Odmowa rejestracji obniżenia kapitału zakładowego

16.09.2010Temat: Raport bieżący Nr. 24 / 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


13.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 23 / 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


07.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 22 2010 r.

Korekta raportu Nr. 21 z dnia 2010.09.07


07.09.2010 Temat: Raport bieżący Nr. 21 2010 r.

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie


22.06.2010 Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2010

Raport bieżący nr 20 /2010 r.


21.06.2010 Temat: Strategia Spółki

Raport bieżący nr . 19 /2010 r.


02.06.2010 Temat: Nabycie akcji przez podmiot w którym osoba zarządzająca jest członkiem RN "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 18/2010 r.

31.05.2010 Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport bieżący Nr 17 /2000 r.


27.05.2010Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej .

Raport bieżący Nr. 16 / 2010 r.

27.05.2010Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu .

Raport bieżący Nr. 15/2010 r.


26.05.2010 Temat: Korekta raportu rocznego za 2009 r.

Raport bieżący Nr. 14/2010 r.


30.04.2010 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2010.05.27

Raport bieżący nr. 12 /2010 r. Informacje dodatkowe ZWZ 2010.05.27 r.

16.04.2010 Temat: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.

Raport bieżący nr 11 / 2010 r.


07.04.2010 Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2009 r.

Raport bieżący nr 10 /2010 r.

Lista szczegółowa przekazanych informacji w 2009 r.


22.03.2010 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 22.03.2010 r.

Raport bieżący Nr. 9 /2010 r.


22.03.2010 Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 8 /2010 r.

26.02.2010 Temat: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.

Raport bieżący Nr. 6 /2010 r.


22.02.2010 Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr.5 /2010 r.


12.02.2010 Temat: Sprzedaż udziałów AJPI

Raport bieżący nr. 4/ 2010 r.


29.01.2010 Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej Mysław Partner S.A.

Raport bieżący nr. 3 / 2010


29.01.2010 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 r.

Raport bieżący nr. 2/2010 r.


06.01.2010 Temat: Oddalenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania rejestrowego

Raport bieżący nr 1/2010 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2009

23.12.2009 Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej Mysław Partner S.A.

Raport bieżący nr. 69/2009 r.

24.11.2009 Temat: Sprzedaż udziałów w AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach .

Raport bieżący nr. 67/2009 r.

06.11.2009 Temat: Ustanowienie zarządcy majątku AJPI.

Raport bieżący nr. 66/2009 r.


12.10.2009 Temat: Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania rejestrowego .

Raport bieżący nr. 65/2009

09.10.2009 Temat: Oddalenie powódźtwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia.

Raport bieżący nr. 64/2009 r.

05.10.2009 Temat: Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia.

Raport bieżący nr. 63/2009 r.

02.10.2009 Temat: Zawarcie znaczacych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr. 62/2009

23.09.2009 Temat: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu - spółki zależnej Emitenta .

Raport bieżący nr. 61/2009 r.

02.09.2009 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 2009.08.27

Raport bieżący nr. 60/2009 r.

31.08.2009 Temat: Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr. 59/2009 r.

31.08.2009 Temat: Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr. 58/2009 r.


27.08.2009 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr. 57 /2009


21.08.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów.

Raport bieżący nr. 55/2009

13.08.2009 Temat: Projekty uchwal Walnego Zgromadzenia .

Raport bieżący nr. 54/2009 r.

12.08.2009 Temat: Korekta informacji dotycząca zbycia znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 53/2009 r.


12.08.2009 Temat: Kontynuacja działalności AJPI Sp. z o.o.

Raport bieżący nr. 52/2009 r.


11.08.2009 Temat: Wstrzymanie działalności w AJPI Sp. z o.o

Raport bieżący nr. 51/2009 r.

07.08.2009 Temat: Zbycie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr. 50/2009 r.

06.08.2009 Temat: Skarga o wznowienie postępowania rejestrowego

Raport bieżący nr. 49/2009 r.

31.07.2009 Temat: Powództwo o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr. 48/2009 r.

28.07.2009 Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport bieżący nr. 47/2009 r.

21.07.2009 Temat: Ustanie stosunku dominacji.

Raport bieżący nr. 46/2009


10.07.2009 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr. 45/2009 r.


10.07.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zalezny od Emitenta

Raport bieżący nr. 44/2009 r.

10.07.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny od Emitenta

Raport bieżący nr. 43/2009

03.07.2009Temat: Stanowisko Zarządu Spółki wobec wezwania

Raport bieżący nr. 42/2009 r.

30.06.2009 Temat: Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr. 41/2009 r.

30.06.2009Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosow na WZA

Raport bieżący nr. 40/2009 r.

29.06.2009Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 39/2009


18.06.2009Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 37/2009 r.

18.06.2009 Temat: Projekt uvhwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 36/2009 r.

16.06.2009 Temat: Zbycie znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 35 /2009 r.

12.06.2009 Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr. 34 /2009 r.

08.06.2009 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr. 33 /2009 r.

05.06.2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 32 /2009 r.

01.06.2009 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr. 31 /2009 r.

27.05.2009 Temat: Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta.

Raport bieżący nr. 30/2009 r.

27.05.2009 Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2009.

Raport bieżący nr. 29/2009 r.

15.05.2009Temat: Korekta raportu nr. 26 /2009 z dnia 15.05.2009 r.

Raport bieżący nr. 28 /2009 r.

15.05.2009Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2008 r.

Raport bieżący nr. 27 /2009 r.

Lista szczególowa przekazanych informacji w 2008 r.

15.05.2009 Temat: Informacje uzupełniające do raportu rocznego R-2008 oraz RS-2008 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2009 r.


Raport bieżący nr. 26 /2009 r.
Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej

Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej - skonsolidowany
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego


07.05.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny od Emitenta

Raport bieżący Nr. 25/2009 r.

07.05.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny Emitenta.

Raport bieżący Nr. 24/2009

30.04.2009 Temat: Korekta raportu nr.21/2009 z dnia 29.04.2009 r.

Raport bieżący Nr. 23/2009 r.

30.04.2009Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Raport bieżący Nr. 22/2009 r.

29.04.2009Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości.

Raport bieżący Nr. 21/2009 r.

29.04.2009Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

Raport bieżący Nr. 20/2009 r.

25.04.2009Temat: Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez podmiot zależny Emitenta .

Raport bieżący Nr. 19/2009 r.


24.04.2009Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Raport bieżący Nr. 18/2009 r.


23.04.2009 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczjnym walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący Nr. 17/2009 r.

22.04.2009 Temat: Korekta raportu Nr.9 z dnia 18 lutego 2008 r. przekazanego omyłkowo w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Raport bieżący Nr. 16/2009 R.


22.04.2009Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje o rezygnacji członka Rady Nadzorczej a także o nowych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 15/2009 r.

08.04.2009 Temat: Projekt uchwały walnego zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 13/2009 r.

31.03.2009Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr. 12/2009 r.

30.03.2009 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego.

Raport bieżący Nr. 11/2009 r.

21.03.2009 Temat: Korekta raportu Nr.9 z dnia 2009.03.20

Raport bieżący Nr. 10/2009 r.


20.03.2009Temat: Nabycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 9/2009 r.

13.03.2009 Temat: Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

Raport bieżący Nr. 8/2009 r.


03.03.2009 Temat: Informacja dotycząca finansowych instrumentów zabezpieczających.

Raport bieżący Nr. 7/2009 r.

02.03.2009 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 6 /2009 r.

27.02.2009 Temat: Informacja dotycząca wypełniania przez Spółkę zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" .

Raport bieżący Nr. 5 /2009 r.

30.01.2009 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A. i obniżenie progu poniżej 5 % ogólnej liczby głosów .

Raport bieżący Nr. 4 /2009 r.

28.01.2009 Temat: Informacja dotycząca finansowych instrumentów zabezpieczających .

Raport bieżący Nr. 3/2009 r.


23.01.2009 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku .

Raport bieżący Nr. 2/2009 r.


65. 21.01.2009 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej .

Raport bieżący Nr.1/2009 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2008

29.12.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego.

Raport bieżący Nr. 62/2008 r.

26.11.2008Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.

Raport bieżacy nr 60/2008 r.

02.10.2008 Temat: Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Raport bieżący nr.59/2008

30.09.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr.58/2008

26.09.2008 Temat: Rezygnacja z funkcji członka Zarządu "Beef-San S.A.

Raport bieżący nr.57/2008

04.09.2008 Temat: Korekta raportów dotyczących zbycia akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr.56/2008

28.08.2008 Temat: Sprostowanie zawiadomienia przez Deutsche Bank AG

Raport bieżący nr.55/2008

27.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.54/2008

25.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.53/2008

21.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.52/2008

20.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.51/2008

19.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.50/2008

11.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.49/2008

08.08.2008 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A.i obniżenie progu poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr.48/2008

07.08.2008Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.47/2008

05.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.46/2008

01.08.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.45/2008

30.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.44/2008

25.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.43/2008

23.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.42/2008

22.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.41/2008

18.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.40/2008

17.07.2008 Temat: Oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.39/2008

15.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.38/2008

11.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.37/2008

09.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.36/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 35/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 35/2008

01.07.2008 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr.34/2008

30.06.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr.33/2008

20.06.2008 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr.31/2008

20.06.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 32/2008

18.06.2008 Temat: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału na WZA w dniu 20 czerwca 2008 (przesłano do kancelarii niejawnej).

10.06.2008 Temat: Wykaz informacji przekazanych w roku 2007.

Raport bieżący nr 29/2008

04.06.2008 Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Beef-San" S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 28/2008

29.05.2008 Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 r.

Raport bieżący nr 27/2008

27.05.2008 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2008 r.

Raport bieżący nr 26/2008

19.05.2008 Temat: Korekta raportu - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2008 r.

Raport bieżący nr 24/2008/k

15.05.2008 Temat: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1 /2008

Raport bieżący nr 25/2008

13.05.2008 Temat: Korekta raportu - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.

Raport bieżący nr 23/2008/k


13.05.2008 Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2008 r.

Raport bieżący nr 24/2008

13.05.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 23/2008

12.05.2008 Temat: Uchwała Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 22/2008

28.04.2008 Temat: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 20/2008

22.04.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 19/2008

22.04.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 18/2008

18.04.2008 Temat: Korekta raportu - Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 17/2008/k

16.04.2008Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 17/2008

16.04.2008 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 16/2008

31.03.2008 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 15/2008

31.03.2008 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 14/2008

26.03.2008 Temat: Nabycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej...

Raport bieżący nr 13/2008

26.03.2008 Temat: Informacje o nieprzestrzeganiu ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 12/2008

22.02.2008 Temat: Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2007 r.

Raport bieżący nr 11/2008

19.02.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 10/2008

18.02.2008 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący nr 9/2008

15.02.2008 Temat: Uchwała Walnego Zgromadzenia - wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 8/2008

05.02.2008 Temat: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 6/2008

23.01.2008 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr 5/2008

23.01.2008 Temat: Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr 4/2008

23.01.2008 Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 3/2008

22.01.2008 Temat: Rejestracja przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 2/2008

10.01.2008 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta

Raport bieżący nr 1/2008

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2007

28.12.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postepowania układowego

Raport bieżący nr 45/2007

27.12.2007 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej"Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 44/2007

20.12.2007 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2007

19.12.2007 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr 42/2007

30.10.2007 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 41/2007

26.10.2007 Temat: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2007

Raport bieżący nr 40/2007

17.10.2007 Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia.

Raport bieżący nr 39/2007

10.10.2007 Temat: Rejestracja Podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący nr 38/2007

03.10.2007 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A. i zmniejszenie udziału poniżej 5 %

Raport bieżący nr 37/2007


28.09.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 36/2007

27.07.2007 Temat: Nabycie akcji "Beef-San" S.A. i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

Raport bieżący nr 35/2007

24.07.2007 Temat: Zbycie akcji przez przewodniczącego Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący nr 34/2007

17.07.2007 Temat: Nabycie akcji "Beef-San" S.A. i przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 33/2007

29.06.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 32/2007

28.06.2007 Temat: Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr 31/2007

22.06.2007Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 22.06.2007.

Raport bieżący nr 30/2007

22.06.2007 Temat: Uchwały walnego zgromadzenia 22 czerwca 2007

Raport bieżący nr 29/2007

20.06.2007 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Raport bieżący nr 28/2007

20.06.2007 Temat: Lista akcjonariuszy ,którzy zgłosili udział na WZA w dniu 2007.06.22

Raport bieżący nr 27/2007


13.06.2007 Temat: Projekt uchwały walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 26/2007

12.06.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 25/2007

05.06.2007 Temat: Podwyższenie kapitału spółki zależnej

Raport bieżący nr 24/2007

30.05.2007 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 23/2007

08.05.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 22/2007

08.05.2007 Temat: Objęcie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 21/2007

04.04.2007 Temat: Nabycie akcji przez podmiot, w którym osobą zarządzającą...

Raport bieżący nr 20/2007

03.04.2007 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2007

02.04.2007 Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne od emitenta

Raport bieżący nr 18/2007

02.04.2007 Temat: Zbycie akcji przez przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 17/2007

30.03.2007 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 16/2007

27.03.2007 Temat: Dane osobowe członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2007

23.03.2007 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Raport bieżący nr 14/2007

20.03.2007 Temat: Rejestracja spółki nabytej

Raport bieżący nr 13/2007

19.03.2007 Temat: Uchwała WZA i powołanie członka zarządu

Raport bieżący nr 12/2007

19.03.2007 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek RN "Beef-San"

Raport bieżący nr 11/2007

09.03.2007 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na WZA w dniu 19 marca 2007

Raport bieżący nr 10/2007

09.03.2007 Temat: Projekt uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 9/2007

07.03.2007 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 8/2007

01.03.2007 Temat: Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 7/2007

22.02.2007 Temat: Zwołanie walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 6/2007

05.02.2007 Temat: Stanowisko zarządu spółki wobec wezwania dotyczącego sprzedaży akcji

Raport bieżący nr 5/2007

29.01.2007 Temat: Zbycie akcji emitenta

Raport bieżący nr 4/2007


29.01.2007 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 r.

Raport bieżący nr 3/2007

15.01.2007 Temat: Nabycie aktywów przez Spółkę zależną

Raport bieżący nr 2/2007

08.01.2007 Temat: Rejestracja wysokości kapitału zakładowego w AJPI

Raport bieżący nr 1/2007

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

Rok 2006

29.12.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 81/2006

28.12.2006 Temat: Nabycie akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 80/2006

21.12.2006 Temat: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 78/2006

21.12.2006 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

Raport bieżący nr 79/2006

21.12.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA Beef-San S.A. w dniu 21.12.2006

Raport bieżący nr 77/2006

20.12.2006 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na NWZA w dniu 21.12.2006

Raport bieżący nr 76/2006

15.12.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 75/2006

15.12.2006 Temat: Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu.

Raport bieżący nr 74/2006

14.12.2006 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobami zarządzającymi są ...

Raport bieżący nr 73/2006

11.12.2006 Temat: Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 72/2006

07.12.2006 Temat: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów ponizej progu 5%

Raport bieżący nr 71/2006

30.11.2006 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 70/2006

27.11.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 69/2006

27.11.2006 Temat: Zbycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 68/2006

27.11.2006 Temat: Zwołanie Walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 67/2006

07.11.2006 Temat: Zatwierdzenie aneksu do projektu emisyjnego

Raport bieżący nr 65/2006

07.11.2006 Temat: Rejestracja serii E i F w KDPW S.A.

Raport bieżący nr 64/2006

06.11.2006 Temat: Obrót giełdowy akcjami serii E i F

Raport bieżący nr 63/2006

31.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 62/2006

27.10.2006 Temat: Zmiana liczby głosów na WZA Spółki

Raport bieżący nr 61/2006

26.10.2006 Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału

Raport bieżący nr 60/2006


19.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Raport bieżący nr 59/2006

13.10.2006 Temat: Cena emisyjna akcji serii F

Raport bieżący nr 58/2006

10.10.2006 Temat: Zatwierdzenie aneksu do prospektu

Raport bieżący nr 57/2006

06.10.2006 Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Raport bieżący nr 56/2006

06.10.2006Temat: Cena emisyjna akcji serii E

Raport bieżący nr 55/2006

27.09.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 54/2006

15.09.2006 Temat: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport bieżący nr 53/2006

05.09.2006 Temat: Termin przekazania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2005 r.

Raport bieżący nr 52/2006

31.07.2006 Temat: Termin przekazania raportu za 2005 r.

Raport bieżący nr 51/2006

07.07.2006 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

Raport bieżący nr 50/2006

14.07.2006 Temat: Nabycie akcji Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 49/2006

04.07.2006 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 48/2006

30.06.2006 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 47/2006

30.06.2006 Temat: Spłata kredytu

Raport bieżący nr 46/2006

30.06.2006 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 45/2006

30.06.2006 Temat: Oświadczenie Zarządu w sprawie ładu korporacyjnego

Raport bieżący nr 44/2006

28.06.2006 Temat: Uchwały Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 43/2006

19.06.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Raport bieżący nr 42/2006

02.06.2006 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 2006.06.02

Raport bieżący nr 41/2006

31.05.2006 Temat: Lista akcjonariuszy Beef-San uprawnionych do udziału na WZA w dniu 2006.06.02

Raport bieżący nr 40/2006

30.05.2006 Temat: Spełnienie warunków zawartej umowy ugody - spłata kredytu

Raport bieżący nr 39/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 38/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 37/2006

25.05.2006 Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartośc

Raport bieżący nr 36/2006

24.05.2006 Temat: Projekty uchwał

Raport bieżący nr 35/2006

11.05.2006 Temat: Rejestracja spółki zależnej

Raport bieżący nr 34/2006

11.05.2006 Temat: Nabycie akcji Beef-San S.A.

Raport bieżący nr 33/2006

10.05.2006 Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 32/2006

09.05.2006 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 31/2006

28.04.2006 Temat: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr 30/2006

25.04.2006 Temat: Przekazanie projektu emisyjnego

Raport bieżący nr 29/2006

13.04.2006 Temat: Termin przekazania raportu rocznego

Raport bieżący nr 28/2006

11.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółk

Raport bieżący nr 27/2006

06.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółki

Raport bieżący nr 26/2006

06.04.2006 Temat: Zbycie akcji spółk

Raport bieżący nr 25/2006

22.03.2006 Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 24/2006

14.03.2006 Temat: Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 23/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 22/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 21/2006

03.03.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 20/2006

24.02.2006 Temat: Zgoda na dokonanie koncentracji

Raport bieżący nr 19/2006

24.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 18/2006

23.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 17/2006

22.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 16/2006

20.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 15/2006

16.02.2006 Temat: Nabycie akcji spółki

Raport bieżący nr 14/2006

15.02.2006 Temat: Zbycie Nieruchomości

Raport bieżący nr 13/2006

30.01.2006 Temat: Asymilacja akcji

Raport bieżący nr 12/2006

30.01.2006 Temat: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

Raport bieżący nr 11/2006

30.01.2006 Temat: Ustalenie terminów przekazywania Raportów Okresowych

Raport bieżący nr 10/2006

27.01.2006 Temat: Wybór członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 9/2006

27.01.2006 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 8/2006

26.01.2006 Temat: Lista akcjonariuszy "Beef-San" S.A. uprawnionych do udziału w NWZA

Raport bieżący nr 7/2006

23.01.2006 Temat: Dopuszczenie akcji serii D do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 6/2006

18.01.2006 Temat: Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 5/2006

10.01.2006 Temat: Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 4/2006

10.01.2006 Temat: Asymilacja akcji

Raport bieżący nr 3/2006

04.01.2006 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 2/2006

02.01.2006 Temat: Złożenie opinii w sądzie rejestrowym

Raport bieżący nr 1/2006