Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 października 2020 r. – szczegółyProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 Ksh. 21.10.2020

Projekty uchwał