Odwołanie NWZA 25 wrzesień 2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 7 października 2020r.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016