Rada Nadzorcza

Bartosz Klepacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Błażej Tobór – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksander Podgórski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Margańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Mazur – Członek Rady Nadzorczej