Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24 września 2021 r. – szczegóły


Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 24 września 2021 r: