Zwołanie NWZ Spółki – 25 wrzesień 2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 22 października 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016