Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 października 2020 r. – szczegółyZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 22 października 2020 r.

Zwołanie

Projekt polityki wynagrodzeń

Wzór pełnomocnictwa

Formularz głosowania

Zgłoszenie projektów

Treść uchwał