HomePrzymusowa dematerializacja akcji

Przymusowa dematerializacja akcji

Spółki publiczne, które wyemitowały przed dniem 1 marca 2021 r., akcje mają obowiązek zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 i z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086).

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 28 września 2020 r.

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 13 463 11 51 . Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 12 października 2020 r.

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 13 463 11 51. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26 października 2020 r.

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 13 463 11 51. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 9 listopada 2020 r.

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 13 463 11 51. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Ostatnie wezwanie zostanie opublikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie od niniejszego.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 23 listopada 2020 r.

Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Sanoku, ul. Mickiewicza 29, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 13 463 11 51. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest ostatnim z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.