HomeDla akcjonariuszyKalendarz publikacji raportów okresowych

Kalendarz publikacji raportów okresowych

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

– raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 28 maja 2021 r.

– raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29 listopada 2021 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.