HomeDla akcjonariuszyWalne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2022 r. – szczegóły

PBS Zwołanie ZWZ 20220630Pobierz

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 8 kwietnia 2022 r. – szczegóły

PBS Zwołanie NWZ 20220408Pobierz

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 24 września 2021 r. – szczegóły

PBS-Zwolanie-NWZ-20210924Pobierz

WIĘCEJ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2021 r. – szczegóły

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 października 2020 r. – szczegóły

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 22 października 2020 r.

WIĘCEJ
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 22 października 2020 r. – szczegóły

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 Ksh. 21.10.2020

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 października 2020 r. – szczegóły

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 października r. – szczegóły

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 7 października 2020 r.

WIĘCEJ
Zwołanie NWZ Spółki – 25 wrzesień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 22 października 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki. Pełna treść ogłoszenia o...

WIĘCEJ
Odwołanie NWZA 25 wrzesień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 7 października 2020r. Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA...

WIĘCEJ
Zmiany w składzie Zarządu 2 wrzesień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję członka zarządu Pana Rafała Witasika. Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA...

WIĘCEJ
Zwołanie NWZA, rezygnacje Członków Rady Nadzorczej 27 sierpień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej oraz o zwołaniu NWZA spółki w terminie 7 października 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki. Pełna treść...

WIĘCEJ
Zmiany w organach Spółki, wniosek o upadłość Duet sp. z o.o. 21 sierpień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Duet sp. z o.o. oraz o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Pełna treść ogłoszenia o...

WIĘCEJ
Wybór biegłego rewidenta 3 sierpień 2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 27 lipca 2020 r. dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pełna...

WIĘCEJ
Zmiany w składzie zarządu 1 lipiec 2020 r. – szczegóły

Zarząd PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż na WZA w dniu 30.06.2020r. powołany został nowy członek Rady Nadzorczej jak również nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

WIĘCEJ
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwiec 2020r. – szczegóły

Zarząd PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2020r. Pełna treść ogłoszenia...

WIĘCEJ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2020 r. – szczegóły

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.

WIĘCEJ
Rezygnacja Prezesa Zarządu 24.06.2020 r. – szczegóły

Zgodnie z §5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...

WIĘCEJ
Zmiana porządku obrad ZWZA 17.06.2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zmianie uległ porządek obrad WZA przewidzianego na dzień 30 czerwca 2020r. Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a...

WIĘCEJ
Zwołanie WZA 02.06.2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS Finanse S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że na dzień 30 czerwca 2020r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki zaplanowane zostało WZA. Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z...

WIĘCEJ
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 16.05.2020 r. – szczegóły

Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 maja 2020 roku został wybrany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Aktualne komunikaty ESPI w tym wskazujący osobę powołaną na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji:

WIĘCEJ
Zwołane NWZA – 12 maja 2020.r – szczegóły

OGŁOSZENIEO ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PBS FINANSE Zarząd spółki PBS FINFNSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, pod adresem 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców...

WIĘCEJ
Zwołanie NWZA 2 marca 2020 r. – szczegóły

 OGŁOSZENIE  O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁKI PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU

WIĘCEJ
Zwołanie WZA – 24 czerwca 2019 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

WIĘCEJ
Zwołanie WZA – 30 listopada 2018 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 30 listopada 2018 roku na godzinę 11.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego...

WIĘCEJ
WZA – 14 czerwca 2018 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku,...

WIĘCEJ
WZA – 15 stycznia 2018 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 15 stycznia 2018 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku...

WIĘCEJ
WZA – 2 październik 2017 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 2 października 2017 roku na godzinę 12.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek obrad :

WIĘCEJ
WZA – 8 maja 2017 r. – uzupełnienie

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 uzupełnia, na żądanie zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2017 roku przez akcjonariusza Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja, które odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego...

WIĘCEJ
WZA – 8 maja 2017 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 8 maja 2017 roku na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek obrad :

WIĘCEJ
WZA – 3 czerwca 2016 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

WIĘCEJ
WZA – 29 kwietnia 2015 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie...

WIĘCEJ
Zwyczajne Walne zgromadzenie – 26 maja 2014 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 26 maja 2014 roku na godzinę 13.00

WIĘCEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 stycznia 2014 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 roku na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku,...

WIĘCEJ
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 03 czerwca 2013 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstwKrajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 3 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek...

WIĘCEJ
Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia – 25 maja 2012 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 25 maja 2012 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek obrad...

WIĘCEJ
Walne Zgromadzenie – 19 maja 2011 r. – szczegóły

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 19 maja 2011 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22. Porządek obrad...

WIĘCEJ
Walne zgromadzenie – 4 listopada 2010 r. – szczegóły

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 4 listopada 2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza...

WIĘCEJ
Walne zgromadzenie – 27 maj 2010 r. – szzegóły

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE   SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 maja 2010 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24. 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór...

WIĘCEJ
Walne zgromadzenie – 22 marca 2010 r. – szczegóły

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 22 marca 2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 . Porządek obrad : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego...

WIĘCEJ