Zmiany w składzie zarządu 1 lipiec 2020 r. – szczegółyZarząd PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż na WZA w dniu 30.06.2020r. powołany został nowy członek Rady Nadzorczej jak również nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016