Zmiany w organach Spółki, wniosek o upadłość Duet sp. z o.o. 21 sierpień 2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Duet sp. z o.o. oraz o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016