Zwołanie WZA 02.06.2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że na dzień 30 czerwca 2020r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki zaplanowane zostało WZA.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016