Zwołanie NWZA, rezygnacje Członków Rady Nadzorczej 27 sierpień 2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej oraz o zwołaniu NWZA spółki w terminie 7 października 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016