Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwiec 2020r. – szczegółyZarząd PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2020r.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016