Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 16.05.2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS FINANSE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2020 roku został wybrany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Aktualne komunikaty ESPI w tym wskazujący osobę powołaną na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016