Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 października 2020 r. – szczegółyOdwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

Uchwały NWZA