Zmiana porządku obrad ZWZA 17.06.2020 r. – szczegółyZarząd spółki PBS Finanse S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zmianie uległ porządek obrad WZA przewidzianego na dzień 30 czerwca 2020r.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016